به سایت شرکت مسافربری همسفر خوش آمدید

به کانال تلگرام همسفر بپیوندید  دانلود اپلیکیشن اندروید خرید بلیط همسفر

از تا ریخ 17 مهرماه تا 3 آبان بیشتر سرویسها در خدمت جابجایی زائرین اربعین به پایانه های مرزی میباشند و در بقیه مسیرها خرید بلیط روز فروش بوده وبلیط سرویسها یکروز قبل از حرکت قابل خریداری میباشد


آخرین اخبار شرکت مسافربری همسفر


گزارش نمایشگاه حمل و نقل آذرماه97
غرفه شرکت یاوران خودرو در نمایشگاه حمل و نقل

نمایشگاه در محل مصلی تهران ساعت 10 صبح 25 آذرماه با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی و بازدید از غرفه شرکت یاوران خودرو شروع گردید. سپس آقای حسین پرواس رئیس هیئت مدیره شرکت یاوران خودرو  و مدیر عامل شرکت همسفر چابکسواران، توضیحات لازم را در خصوص اتوبوسهای جدید مان به ایشان ارائه نمودند.  در مراسم افتتاحیه ، مدیران نمایندگیهای شرکت مسافربری همسفر سراسر کشور بهمراه تعدادی از مالکین اتوبوس نیز حضور داشتند.

 نمایشگاه حمل ونقل 97
 نمایشگاه حمل ونقل 97
 نمایشگاه حمل ونقل 97
 نمایشگاه حمل ونقل 97
 نمایشگاه حمل ونقل 97
 نمایشگاه حمل ونقل 97
 نمایشگاه حمل ونقل 97
 نمایشگاه حمل ونقل 97