به سایت شرکت مسافربری همسفر خوش آمدید

سرویس جدید تهران (بیهقی)   به رشت و بالعکس با اتوبوس  وی آی پی 25 نفره در ساعات مختلف دایر گردید